XI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións